tisdag 23 oktober 2018

Inflyttningen i byggnad9 höstlov

Här försöker vi göra/presentera en plan så att inflyttningen till byggnad 9 och utflyttningen av ekocentrum v45 flyter så bra som möjligt. Kommentera om ni har synpunker eller vill fylla på med något som ni upptäcker inte tänkts på

Personal som är tillgänglig
Hela v44. Laisante, Semsettin, Kifle och Maher.
Måndag (Lena, Roger, Stefan R, Johannes)
Tisdag (Roger, Stefan R, Johannes)
Onsdag (Johannes)
Torsdag (Johannes)
Fredag (Lena, Roger)

Åtgärder

Elever som nu är i ekocentrum uppmanas att ta hem alla sina saker under v43, gäller även dator och böcker, alla skåp måste tömmas.

V44 flyttar Jesus och hans lärjungar allt som är vårt till b9 eller container
Lådor somni packat med böcker och lärmaterial samt personliga saker som ni ej flyttar själv skall vara märkta med klass/rum/namn på kortsidan, lämnas synligt i b14 (ekocentrum).

Nya förvaringsskåp till klassrum levereras till b9  30 oktober.

Whiteboard, projektor och teamboard monteras under lovveckan. 3st teamboard/projektorer med alla tillhörande upphängningsanordningar och sladdar -Stefan R inventerar och monterar med hjälp v44

Möbler levereras? det kommer nya bord till b9 leverans 30 oktober (monteras?) Stolar finns någonstans (container o b14) och flyttas . Ändrat leveransdatum på höj o sänkbara bord personalrum o klass till v49.

Nya Accesspunkter för WiFi inhandlas och monteras under vecka 44

Elevskåp och datorskåp ställs i korridor b9 i anslutning till aktuella klassrum

Bibliotek i norra korridoren (ej klart v44)

Kolla salar och ändra i schema. Rektor Fredrik, tag gärna kontakt med Tobias och Erika.
Grupprum för språk mm.

Övrigt

Lovskolan är i sexans klassrum v44 (kommande bildsalen i källaren b25).

Delbesiktning byggnad 9, 23 okt kl 8:00 -allt är inte klart för besiktning uppföljning 1 november
Slutstädning fredag v33.
Injustering ventilation ej klar beräknad tid fredag v43 eller måndag v44. Utrymningsprov ej klart, utrymningsplan? Brandbesiktning?

Den planerade inflyttningen i Fäladsskolan fick en liten törn idag 23/10, Ventilations entreprenaden meddelar att det troligtvis inte kommer att var klart till december. Sf tycker att vi då får vara kvar i paviljongerna tills aggregatet är igång. Backaskolan påpekar det orimliga i att ha upp till 28 elever i paviljongerna då det är planerat intag efter jul.

Slutbesiktning Fäladsskolan planerad december 18, kl 8:30 - 12:00.

torsdag 23 juni 2016

Ingen ombyggnad sommaren 2016

Det blir inte någon ombyggnad av ventilationen i sommar, stadsfastigheter har inte fått in några anbud från någon entreprenör som kunnat åta sig arbetet denna sommar. Planen är istället att de under vecka 44 (höstlovet) kommer att påbörja ombyggnaden, för att sedan slutföra under sommaren 2017. Vi återkommer då vi vet mer.

tisdag 12 april 2016

Vi träffade Linnéa på Stadsbyggnadskontoret förra veckan med anledning av att vi söker permanent bygglov. Vi passade på att fråga om tankarna kring trafik i området. Idag kom hennes svar: 

Hej,
 
Jag pratade med Sara Lööf som är planhandläggare för hela området och de håller på att utarbeta flera alternativa trafiklösningar för området. Först i augusti kommer de ha ett mer konkret förslag som de går framåt med och tar ut på samråd.

Med vänliga hälsningar
 
-------------------------------------------------------------
 
Linnéa Elamzon
Bygglovshandläggare
Stadsarkitektavdelningen
Malmö Stadsbyggnadskontor

måndag 8 februari 2016

Information - fas 1 av ombyggnationen

Denna blogg är tänkt att informera om vad som är på gång vad gäller ombyggnationen på Backaskolan.


Jag har som ambition att förenkla det så mycket som möjligt och om du som läser detta känner att det blir obegripligt eller att andra frågor dyker upp - tveka inte att höra av dig.


Backaskolan har länge haft lite ont om luft i lokalerna och hösten 2014 fick vi ett så kallat föreläggande från Miljöförvaltningen där vi blev ålagda att förbättra ventilationen. Detta blev startskottet för att se över hela byggnad 25 (där klasserna F-6 idag befinner sig). I processen ingår även att få ett permanent byggnadslov vilket innebär att även utemiljön kommer att ses över. För utemiljön har det bildats en liten grupp bestående av personal och elever som ska få vara med i den processen. Som jag nämnt i ett tidigare blogginlägg hoppas vi på stora förbättringar för både lek och säkerhet.


Fas 1 med start 1 mars 2016


Ombyggnaden kommer att börja med två punkter:

  1. Vi kommer att bygga en utgång längst ner i källaren (på motsatt sida om ingången vid förskoleklassen).

  2. Ett av förskoleklassens rum kommer att bli plats för nytt ventilationsaggregat.


Konsekvenserna av detta kommer att bli:

  1. År 4-6 flyttar till Ekocentrum som ligger här i Sege Park.

  2. Förskoleklass och år 1 flyttar upp i rummen runt hjärtat (köket i byggnad 25).

  3. Personalen flyttar ut i baracker som kommer att fungera som arbetsrum.

  4. Flera av rummen i källaren kan vi fortsätta att använda som vanligt så som ateljén, träslöjdssal och rörelserum.


Det kommer att byggas på kvällar och helger så att det ska störa verksamheten så lite som möjligt. Dock vill jag förbereda dig på att det kommer att bli lite stökigare än normalt i Backaskolans lokaler denna tid.


Hela ombyggnationen kommer att innefatta även insidan av både byggnad 25 (år F-6) och byggnad 9 (år 7-9) med renovering och utbyte av dörrrar och så småningom fönster. Mer information kring detta kommer framöver.


-- 
Med vänlig hälsning
Sara Thenfors Linderoth 
Rektor 


Staket runt Backaskolan?

Jag fick en fråga från en förälder: 
Varför finns inget staket runt Backaskolan? Jag tänker på säkerheten. Det är väldigt lätt för obehöriga att ta sig in bland barnen. 
Jag tror att ni är många som undrar så därför svarar jag er alla: Utemiljön har tidigare inte räknats till Backaskolan, vi har inte hyrt den även om vi har haft stor glädje av den. Just nu håller vi på att ansöka om permanent bygglov och i det förfarandet ligger att vi även måste se över och förändra vår utemiljö. Det kommer förmodligen att innebära att vägen ner mot rondellen stängs av för att skapa en trygg zon och att det sätts upp staket för att markera var Backaskolan har sin skolgård. Jag håller er informerade. 
--
Med vänlig hälsning
Sara Thenfors Linderoth 
Rektor 


torsdag 4 februari 2016

Backaskolans byggblogg

Här tänker vi informera om hur ventilationsombyggnaden och renoveringen i huvudbyggnaden framskrider. Den är i huvudsak tänkt för personer som är berörda, dvs elever, föräldrar, personal och kommande elever/föräldrar.